Viittausohjeet

Lähdeluettelon laatimiseen on olemassa useita eri järjestelmiä. Aalto-yliopistossa käytännöt vaihtelevat eri tutkimusaloilla, joten työn valvojalta kannattaa kysyä ohjeet opinnäytetöitä varten.

Viittaaminen. Tieteellisessä kirjallisuudessa noudatetaan viittauskäytäntöä, jonka avulla kerrotaan lukijalle, mistä lähteestä kirjoittaja on saanut käyttämänsä lähtötiedot.

Taksit Normaalisti noin tuhannen euron omavastuulla noin kolmen tonnin vuosittaiset vakuutusmaksut pomppasivat yhdellä kirjeitse. Olet lukenut 1/5 maksutonta uutista. Kokonaisuutena korttimaksamisen volyymi on yhä noin 25 prosenttia pienempi kuin ennen. helsinki taksi Tilanteen takia osa yrittäjistä on lomauttanut työntekijöitään.eihin on nyt asennettu koronasuojia. – Ennen kaikkea haluamme. Kaikki loppuu aikanaan, myös karanteeni. Pakollinen 14 vuorokauden miniloma
Paras Asento Ozzy Helsinki Ozzy Osbourne saapuu . "No More Tours 2"-nimeä kantavan kiertueensa Suomen-jäähyväiskeikalle 24. helmikuuta 2019. Standardilippu tapahtumaan maksaa paikoista riippuen 87-99 euroa, ja lisäksi myynnissä on eri kategorioiden vip-paketteja.Vip-paketteja myy ja markkinoi Live Nationiin kuuluva Vip Nation Europe. Live Nation on suunnittellut pakettien sisällön yhdessä artistin kanssa. Legendary Ozzy Osbourne brings his farewell tour

Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa Juridiska Föreningen i Finland rf Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry

Ozzy Helsinki Ozzy Osbourne saapuu . "No More Tours 2"-nimeä kantavan kiertueensa Suomen-jäähyväiskeikalle 24. helmikuuta 2019. Standardilippu tapahtumaan maksaa paikoista riippuen 87-99 euroa, ja lisäksi myynnissä on eri kategorioiden vip-paketteja.Vip-paketteja myy ja markkinoi Live Nationiin kuuluva Vip Nation Europe. Live Nation on suunnittellut pakettien sisällön yhdessä artistin kanssa. Legendary Ozzy Osbourne brings his farewell tour to Hartwall

www.hamk.fi. Perusasiat. Näillä dioilla kerrotaan, miksi lähteisiin pitää viitata, mikä on tekstiviite ja mikä on lähdeluettelo.

Työssä on tarvittaessa oltava symboli- ja lyhenneluettelo, joka sijoitetaan heti sisällys- luettelon jälkeen. Luettelossa selvennetään ne tekstissä käytetyt merkit, lyhenteet, symbolit ja termit, jotka eivät lukijalle ole itsestäänselvyyksiä.

Tutkielmatekstissä esitetyt väitteet on perusteltava omalla analyysillä ja aiemmin julkaistulla tutkimuksella. Selvä ja johdonmukainen lähdemerkintä on välttämätön, jotta lukija tietää, mihin perustat väitteesi. Lähdeviitteet tarjoavat lukijalle myös mahdollisuuden perehtyä aiheeseen tarkemmin. Opinnäytetöissä osoitat lähdeviitteillä myös lukeneisuutesi ja.

Tekstiviitteen paikka suomenkielisissä teksteissä kertoo, miten laajaa kirjoituksen osaa viittaus koskee . Jos lähteen tieto koskee vain yhtä virkettä, ilmoitetaan lähde joko kertovasti tekstissä tai sijoitetaan lähde virkkeen loppuun ennen pistettä.

Oppiportin aineistoista on lupa ottaa lainauksia hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava.

Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan lukuvuonna 2017–2018 Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Seminaarin tai opintosuorituksen

Artikkelin tai kirjan luvun loppusivun numeroista jätetään pois alkusivun kanssa yhteinen osa. Lähteet aakkostetaan kirjallisuusluettelossa tekijöiden mukaan eikä niitä numeroida.

Tags: No tags